Arkisto Uutiset

Ympäristöministeriö käynnisti kaivosten stressitestit

touko 17, 2013 No Comments

Kaivosten vapaaehtoiset stressitestit on aloitettu kaivoksille 15.5. lähetyllä kyselyllä. Testeissä selvitetään, miten kaivokset selviytyvät poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavista tilanteista, joilla voi olla ympäristövaikutuksia kaivosalueen ulkopuolella. Testausta ohjaavat ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää

Hannele Pokka jatkaa ympäristöministeriön kansliapäällikkönä

touko 10, 2013 No Comments

Valtioneuvosto on nimittänyt ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan oikeustieteen tohtori Hannele Pokan ajalle 1.9.2013-31.5.2020.

Lue lisää

Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö käynnistynyt

touko 02, 2013 No Comments

Merkittäville tulvariskialueille laaditaan parhaillaan tulvavaara- ja tulvariskikarttoja, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Alueille tehdään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Lue lisää

Uponorin alkuvuoden tulos heikkeni

huhti 29, 2013 No Comments

Uponorin liikevaihto aleni 7,7 prosenttia tammi-maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna ja oli 177,7 miljoonaa euroa. Liiketulos putosi 6,1 miljoonaan euroon viime vuoden 9,3 miljoonasta eurosta.

Lue lisää

Grundfos ja FF-Automation yhteistyöhön

huhti 29, 2013 No Comments

Grundfos ja FF-Automation ovat sol­mi­neet yh­teis­työ­so­pi­muk­sen, jol­la yh­dis­tyy yh­ti­öi­den am­mat­ti- ja tie­to­tai­to moni­puo­lis­ten au­to­maa­ti­o­rat­kai­su­jen toi­mit­ta­ji­na. Näin var­mis­te­taan, että asi­ak­kai­den saa­ta­vil­la on aina vii­mei­sin Grundfos-au­to­maa­ti­o­tek­no­lo­gia ja luo­tet­ta­vat tuki­toi­min­not koko tuoterepertuaariin.

Lue lisää