Arkisto huhtikuu, 2015

Talvivaaran estettävä bioliuoskierron ylitulviminen

huhti 22, 2015 No Comments

Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän tekemään varotilavuutta bioliuoskiertoon niin, että ympäristöturvallisuus ei vaarannu.

Lue lisää

Suojavyöhykkeet kiinnostavat viljelijöitä Uudellamaalla

huhti 20, 2015 No Comments

Rantapeltojen suojavyöhykkeet puhuttavat parhaillaan monia viljelijöitä. Uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä aiemmin byrokraattisena pidetty suojavyöhykkeiden perustaminen on nyt nimittäin helppoa: ruksi oikeaan paikkaan.

Lue lisää

Talvivaaran poikkeustilanteen ympäristövaikutus mallinnettiin

huhti 15, 2015 No Comments

Suomen ympäristökeskus on mallintanut viime lauantaisen 11.4. Talvivaarassa tapahtuneen poikkeustilanteen, eli kipsisakkaliuospäästön vaikutukset alapuolisiin vesistöihin. Mallilla tarkasteltiin tilannetta, jossa Kivijärveen tulee vahinkopäivänä 2000m3 vettä ja sen mukana 13 800 kg sulfaattia, 31,6 kg mangaania ja 2,8 kg alumiinia.

Lue lisää

Pohjanmaan jokien kevättulva etenee rauhallisena

huhti 15, 2015 No Comments

Pohjanmaan jokien kevättulva on tänä vuonna jakaantunut pitkälle ajanjaksolle.  Virtaamat nousivat monin paikoin lähelle tulvatasoa jo maaliskuussa ja nyt on parhaillaan menossa kevään toinen virtaamahuippu.

Lue lisää

ELY-keskus määrää Talvivaaran laskemaan patoaltaiden vesipintoja hallitusti

huhti 15, 2015 No Comments

Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän alentamaan kaivosalueen patoaltaiden vesipintoja välittömästi sellaiselle tasolle, että ympäristöturvallisuus ei vaarannu. ELY-keskus määrää Talvivaaran johtamaan käsiteltyjä vesiä kaivosalueelta Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin nykyisiä purkureittejä pitkin.

Lue lisää