Arkisto elokuu, 2015

SYKEn ja LUKEn yhdistäminen ei ajankohtaista

elo 18, 2015 No Comments

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ei pidä tarkoituksenmukaisena Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhdistämistä, sillä LUKEn perustamiseen liittyvät järjestelyt ovat monilta osin vielä kesken.

Lue lisää

Lietelantasäiliön vuodon vaikutuksia selvitetään Someron Rekijoella

elo 17, 2015 No Comments

Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut perjantaina Salon poliisilta tiedon Rekijoen yläjuoksulla, Somerolla tapahtuneesta eläinsuojan lietesäiliön rikkoutumisen aiheuttamasta päästöstä. Alustavan tiedon mukaan päästön suuruus on ollut noin 200 m3 lietelantaa.

Lue lisää

Suomi pyrkii sopimukseen Tenojoen kalastuksesta Norjan kanssa

elo 17, 2015 No Comments

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Tenojoen kalastussopimusneuvotteluista Utsjoella 16.8.2015. Suomi ja Norja ovat neuvotelleet kolmen vuoden ajan nykyisen, vuonna 1989 tehdyn Tenojoen kalastussopimuksen uudistamisesta. Neuvottelut ovat ratkaisuvaiheessa. 

Lue lisää

Oulujoen lohen syksyiset ylisiirrot alkavat

elo 17, 2015 No Comments

Oulujoen lohen ylisiirrot alkavat viikolla 34. Lohet pyydystetään Merikosken voimalaitoksen kalatiestä ja alakanavasta. Ylisiirtojen tavoitteena on siirtää noin 100 sukukypsää lohta lisääntymään Kutujoelle ja Utosjoelle. Ylisiirrot toteuttaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry.

Lue lisää

Talvivaaran purkuputken tarkkailusuunnitelma nähtävillä

elo 13, 2015 No Comments

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän esittämä Nuasjärven purkuputken tarkkailusuunnitelma on hyväksyttävänä Kainuun ja Lapin ELY-keskuksissa.

Lue lisää