Arkisto elokuu, 2015

Uusi vesitorni Vantaan Hiekkaharjuun

elo 21, 2015 No Comments

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa Vantaan Hiekkaharjuun uuden vesitornin. Se on suunniteltu sijoittuvaksi Malmimäen puistoon nykyisen vesitornin läheisyyteen.

Lue lisää

Vesihuoltolaitoksille valmistui työturvallisuusopas

elo 21, 2015 No Comments

Vesihuollon töissä on paljon riskialttiita työtehtäviä. Riskien tunnistaminen ja niiden torjunta on edellytys työturvallisuuden toteutumiselle. Vesihuoltolaitoksille tuotettu uusi työturvallisuusopas sisältää tietoa alan työturvallisuudesta, keskeisistä riskeistä ja niiden torjunnasta niin talous- ja jätevesien käsittelyssä kuin verkostotoiminnassakin. Oppaasta löytyy toimintaohjeita myös onnettomuus- ja vaaratilanteisiin sekä tietoa työterveyshuollon palveluista.

Lue lisää

Lounais-Suomessa sinilevää sekä sisävesissä että merialueilla

elo 21, 2015 No Comments

Kuluneen viikon lämmin sää on säilyttänyt sinilevien määrän ajankohtaan nähden runsaana. Sisävesien vakiohavaintopaikoista hieman sinilevää on havaittu Ulvilan Joutsijärvellä Ottaluodolla, Säkylän Pyhäjärvellä Katismaan uimarannalla sekä Kemiönsaarella Dragsfjärdeninjärvellä.

Lue lisää

Vesistövaikutukset otettava huomioon Finnpulpin YVA-menettelyssä

elo 19, 2015 No Comments

Kuopion ja Siilinjärven rajalle Sorsasaloon suunnitellun uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäinen vaihe on päättynyt.

Lue lisää

Someron Rekijoen vesinäytteiden tulokset vahvistavat pilaantumisen

elo 19, 2015 No Comments

Varsinais-Suomen ELY-keskus sai perjantaina Salon poliisilta tiedon Rekijoen yläjuoksulla, Somerolla tapahtuneesta eläinsuojan lietesäiliön rikkoutumisen aiheuttamasta päästöstä. Alustavan tiedon mukaan päästön suuruus on ollut noin 200 m3 lietelantaa. Lietesäiliö on tyhjennetty eikä vuotoa enää ole. Päästöstä on tehty havaintoja Rekijoessa useiden kilometrien matkalla.

Lue lisää