Arkisto toukokuu, 2015

Maanomistajien suhtautuminen soidensuojeluun Pohjois-Karjalassa erityisen myönteistä

touko 22, 2015 No Comments

Soidensuojelun täydentämistä koskevaan kyselyyn vastasi Pohjois-Karjalassa 44 prosenttia ELY-keskuksen kirjeen saaneista lähes 450 maanomistajasta. Myönteisyys suojelua kohtaan oli maakunnassa valtakunnallisestikin katsoen korkealla.

Lue lisää

Tulvavedet ovat kääntyneet laskuun Lapissa

touko 22, 2015 No Comments

Vaikka useissa vesistöissä vesipinnat ovat vielä korkealla, on pienehköjä vahinkoja aiheuttanut tulva kääntynyt Lapissa selvään laskuun. Vahinkoja on aiheutunut pääasiassa kesämökeille, rantasaunoille, laitureille ja erilaisille rantarakenteille.

Lue lisää

Pohjanmaan tulvia seurattu satelliittikuvista

touko 22, 2015 No Comments

Lapin ja Itä-Suomen lumien nopea sulaminen ja sateet ovat aiheuttaneet tulvia varsinkin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Etenkin Ii- ja Kiiminkijokien yläjuoksulla tulvat ovat olleet ennätyksellisen korkealla 15.–18. toukokuuta. Tulvatilannetta on havainnoitu satelliittikuvien avulla.

Lue lisää

Turunväylää aiotaan korottaa tulvariskin takia

touko 15, 2015 No Comments

Espoon kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt Turunväylän korottamisesta Kirkkojärven kohdalla Espoon keskuksessa. Tie on painunut voimakkaasti rakentamisen jälkeen ja painuminen on ajoittain aiheuttanut tulvaveden nousua tielle. Tietä on tarkoitus korottaa enimmillään noin metrin verran ja korotus tehdään 680 metrin pituiselle tieosuudelle.

Lue lisää

Hankintalakia halutaan yksinkertaistaa ja tasapuolistaa

touko 15, 2015 No Comments

Hankintalain muutostarpeita pohtinut työryhmä yksinkertaistaisi hankintamenettelyjä ja tehostaisi julkisten varojen käyttöä. Uudistukset mahdollistaisivat myös erilaisten laadullisten tekijöiden huomioimisen kilpailutuksessa entistä paremmin.

Lue lisää