Arkisto syyskuu, 2011

Ympäristöneuvosto linjasi EU:n vesipolitiikan ja biodiversiteettistrategian tulevan suunnan

syys 11, 2011 No Comments

Euroopan unionin ympäristöneuvosto kokoontui eilen 21. kesäkuuta Luxemburgissa. Neuvosto linjasi kokouksessa Euroopan unionin tulevaa vesipolitiikkaa sekä luonnon monimuotoisuutta koskevaa strategiaa. Keskustelua käytiin myös suunnitelmasta kohti vähähiilistä Eurooppaa. Suomea kokouksessa edusti suurlähettiläs Marja Rislakki. Neuvosto linjasi kokouksessa Euroopan unionin tulevaa vesipolitiikkaa sekä luonnon monimuotoisuutta koskevaa strategiaa Ympäristöneuvosto hyväksyi päätelmät ja ohjeisti komissiota EU:n tulevan vesistrategian laadinnassa. […]

Lue lisää

Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2012 talousarvioksi

syys 11, 2011 No Comments

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat ympäristöministeriön hallinnonalan keskeisiä tavoitteita. Itämeren ja sisävesien hyvä tilan saavuttaminen edellyttää jatkuvia toimia useilla sektoreilla. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat ympäristöministeriön hallinnonalan keskeisiä tavoitteita Asuntopolitiikassa painopisteenä on edistää sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoisia asuntomarkkinoita. Valtion tukeman kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytyksiä […]

Lue lisää

Uusi asetus ohjaa merenhoitosuunnitelman laatimista

syys 11, 2011 No Comments

Suomen ensimmäinen kansallinen merenhoitosuunnitelma laaditaan vuonna 2012. Valtioneuvosto hyväksyi tänään 25.8. asetuksen merenhoidon järjestämisestä. Asetuksessa täsmennetään, miten suunnitelmassa asetetaan tavoitteet meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi, miten meren nykytilaa arvioidaan ja mitä tietoja tilan seuraamisessa tarvitaan. Uusi asetus täsmentää lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011), jolla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Direktiivin tavoite on luoda puitteet […]

Lue lisää

Hyvä uutiskirjeemme lukija!

syys 10, 2011 No Comments

Uutiskirjejulkaisumme on käynyt läpi melkoisen muodonmuutoksen. Palvelun tarjoajamme on loihtinut meille todella mielenkiintoisen ja aivan viimeistä kehitystä seuraavan uutuuden. Voit lukea julkaisua nyt myös laitteesta riippumatta. Näet sen yhtä hyvin uudemmilla älypuhelimilla, tablet-tietokoneilla kuin perinteisilläkin pc-laitteilla. Kaupallisia tiedotteita voi nyt myös helpommin sisällyttää uutiskirjeeseen. Toivon vilpittömästi, lukijani, miellyttäviä lukuhetkiä uuden uutukaisen uutispalvelumme kanssa! Jos haluat […]

Lue lisää

Kalliokiviaineksen otolla ei ole vaikutusta pintavesien tilaan

syys 08, 2011 No Comments

Kalliokiviaineksen louhinnalla ja murskaamisella ei ole merkittävää vaikutusta pintavesien laatuun ja määrään. Huolta aiheutti etukäteen erityisesti räjähdysaineperäisen typpipitoisuuden mahdollinen kohoaminen sekä kiintoaineksen aiheuttama samentuminen. Pintavesien laatua ja määrää kalliokiviaineksen ottoalueilla on opinnäytetyössään tutkinut Maiju Räsänen, joka on valmistunut ympäristöteknologian insinööriksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Lue lisää